• Wanneer heb ik als bedrijf een energielabel nodig?
  • Wanneer heb ik als bedrijf een energielabel nodig?

Wanneer heb ik als bedrijf een energielabel nodig?


Een energielabel geeft inzicht in hoe energiezuinig een gebouw is en welke maatregelen u kunt uitvoeren om energie te besparen.
Net als bij aparaten wordt het energielabel uitgedrukt in letters van G t/m A+++++.

Er bestaan verschillende verplichtingen voor bedrijven rondom een energielabel. Zo moet er bij verkoop, verhuur of oplevering altijd een energielabel aanwezig zijn. Zo niet riskeert u een boete. Een energieadvies kan ook helpen om uw duurzame ambities concreet te maken. Dit scheelt niet alleen in de portemonnee, maar vaak ook in het comfort van uw pand.


Voor welke bedrijfspanden geldt deze verplichting?

Bij een overdrachtsmoment (verhuur, verkoop of oplevering) is een energielabel verplicht. Hier controleert de Inspectie Leefomgeving & Transport op. De verplichting geldt voor de volgende bedrijfspanden:
  • Kantoren
  • Winkels en supermarkten
  • Horeca en logiesgebouwen
  • Publiek toegankelijke panden als gemeentehuizen
Industriële gebouwen zoals een garage of fabriek vallen buiten de verplichting. Als zij ruimten, zoals een aangrenzend kantoor, van meer dan 50m2 bevatten moet hier wel apart een energielabel voor worden opgenomen. Voor grootverbruikers van energie (boven de 50.000 kWh per jaar) geldt wel sinds juli 2019 de informatieplicht. Hierbij ben je verplicht Erkende maatregelenlijsten (EML) opgesteld door de RVO na te lopen en uit te voeren.

Energielabel zichtbaar ophangen

Publiek toegankelijke gebouwen moeten zodra zij een energielabel hebben, deze ook zichtbaar ophangen. Deze regel noemt men de afficheringsplicht. Dit geldt niet alleen voor gemeentehuizen en ministeries, maar bij bedrijfspanden ook voor winkels, supermarkten, showrooms, kantoren met een baliefunctie en nog veel meer. De Energielabeltegel van MoveNext is een aantrekkelijke manier om de duurzaamheid van het pand aan uw bezoekers zichtbaar te maken en te voldoen aan de afficheringsplicht.Hoe MoveNext u verder helpt

De methode om energielabels te berekenen is per 1 januari 2021 veranderd en preciezer geworden. MoveNext behoort tot de eerste 100 bedrijven in Nederland met adviseurs die geautoriseerd zijn om volgens deze nieuwe methode energielabels voor kantoren, bedrijfspanden en publieke gebouwen af te geven. Met onze energiekeuring kijken we altijd één stap verder en berekenen we wat voor u de eenvoudigste manier is om tot een beter energielabel te komen. Daarmee weet u precies welke aanpassingen nodig zijn om uw ambitie waar te maken.