• Energielabel publiek gebouw

Energielabel publiek gebouw

Publieke gebouwen staan open voor 'het publiek': winkels, bioscopen, bibliotheken, overheidsgebouwen etc. Deze gebouwen hebben niet alleen een labelplicht zoals andere gebouwen, maar ook een afficheringsplicht. Het energielabel móet publiek zichtbaar zijn.
We helpen je met het energielabel, met een verbeterplan en verbeterplanning én met het verhaal om dit bij je gasten zichtbaar te maken.

Rome en Parijs zijn niet op één dag gebouwd: je zou sneller willen, maar dat kan niet altijd.

Het is eerste is de stand van zaken: als het nodig is leveren wij het energielabel. Maar belangrijker: als dat label niet goed genoeg is, helpen we je de route naar verbetering uit te stippelen. Wat kan direct, wat moet later, wie beslist daarover, wie is eigenaar van het pand...

Plannen en planning zijn de basis voor de derde stap: we gaan het verhaal vertellen aan de bezoekers van het pand.