• Wie voorzien wij van advies

Wie voorzien wij van advies

Publieke gebouwen hebben, zeker qua verduurzaming, een voorbeeldfunctie in de samenleving. Publieke gebouwen zijn gebouwen die in gebruik zijn bij
overheden (gemeentehuizen, bibliotheken, sportvoorzieningen), gebouwen met een zorg- of onderwijsfunctie, en gebouwen met veel bezoekers (supermarkten, banken en bioscopen). Onderscheidend is dat ze door veel mensen bezocht worden - vandaar de voorbeeldfunctie

De regel geldt dat publieke gebouwen een energielabel móéten hebben, altijd en overal. Daarbij geldt voor alle gebouwen met een publieke functie die een energielabel hebben, de verplichting dit label zichtbaar op te hangen.

Zit u in een publiek gebouw? Of wilt u duurzaam advies over uw gebouw? Lees er meer over in ons artikel!