• GOEdgeschreven: een dozijn tips om goede webteksten te schrijven

GOEDgeschreven: tips voor aansprekende teksten

Teksten op het web worden heel anders gelezen dan teksten in een krant of boek. Men wil antwoorden en oplossingen, makkelijk en vooral snel. Dat heeft consequenties voor de manier waarop teksten op websites het beste geschreven kunnen worden.

GOEDgevonden geeft je handvaten om met behulp van heldere en aanspreken de teksten jouw doelen te bereiken; of dat nu is om een product te verkopen of een activiteiten aan te prijzen.