• verwerkersverantwoordelijke binnen de AVG

Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker binnen AVG?

Ben ik verwerker of verwerkingsverantwoordelijke binnen de AVG? Dat is niet altijd even duidelijk. Nu de AP steeds meer...

... gaat controleren is het belangrijk dat je hiervan goed op de hoogte bent. Je bent de verwerkingsverantwoordelijke als jij bepaalt wat er wordt verwerkt en hoe het wordt verwerkt. Jij hebt hierin de beslissingsbevoegdheid. Je bent bijvoorbeeld verwerkersverantwoordelijke van jouw personeel.

Een verwerker verwerkt de persoonsgegevens ten behoeve van de verwerkersverantwoordelijke. Hij is dus uitvoerder en heeft geen beslissende invloed. 

Soms is dit onderscheid toch niet altijd even duidelijk. Het hangt af van de mate van zeggenschap over de data. Hoe meer verantwoordelijkheid hoe groter de kans dat je toch verwerkersverantwoordelijke bent. Een medewerker van een salarisadministratie is een verwerker omdat hij of zij uitvoering geeft aan het vastgestelde beleid. Maar een accountant met een opdracht tot controle van de boeken zonder vast omlijnde instructie/werkwijze hoe hij of zij te werk moet gaan, gaat veel meer richting een verwerkingsverantwoordelijke.