• IPV6 in de pijlijn. Nieuwe IP-nummers, Movenext, leiden

In de pijplijn: IPv6

Door een dreigend tekort aan IP-adressen is er een nieuw internetprotocol ontwikkeld: IP versie 6 (IPv6). Hierdoor zijn er weer 34028236692093846346-
3374607431768211456 IP-adressen beschikbaar.

Ook Snelsite kan binnenkort omgaan met dit nieuwe protocol.