• In de pijplijn:  Ipv6!

In de pijplijn: Ipv6!

Door een dreigend tekort aan IP-adressen is er een nieuw internetprotocol ontwikkeld: IP versie 6 (IPv6). Hierdoor zijn er weer 34028236692093846346-
3374607431768211456 IP-adressen beschikbaar.

Ook Snelsite zal binnenkort kunnen omgaan met dit nieuwe protocol.

Het Internet Protocol (IP) vormt de basis van het internet. Elke computer op het internet heeft er een. Door deze IP-adressen weten computers elkaar te vinden en is er dus communicatie over het internet mogelijk. Niet alle IP-adressen blijven altijd hetzelfde. Dit is mede afhankelijk van de provider. 

Er zijn vele voordelen van IPv6. De meest in het oog springende is dat het lastiger is gemaakt om gevoelige data zonder toestemming te onderscheppen en te bekijken. Het biedt veiligheidsvoordelen. Ook wordt het mogelijk dat elk apparaat in een netwerk met elkaar praat en zichzelf makkelijker configureren en dat levert prestatiewinst op.