• Einde prijsplafond

Einde prijsplafond

Het prijsplafond voor energie gold tot en met 31 december 2023. In 2024 geldt er geen maximale prijs meer voor gas, stroom en stadsverwarming. Wel kan het prijsplafond nog te zien zijn op de jaarnota die u krijgt van uw energieleverancier in 2024.

Dat maakt de zomer van 2024 een goed moment om te onderzoeken of (verder) besparen mogelijk is.

Een stukje historie uit een rapport van CBS:
In de gehele periode 1960-2020 is de bevolking in Nederland blijven groeien en zijn er vele woningen bijgekomen. In 1960 waren er in Nederland 2,9 miljoen woningen, terwijl eind 2020 de mijlpaal van 8 miljoen woningen werd bereikt. Om het energieverbruik in perspectief te zetten, is het energieverbruik per woning berekend. Hieruit blijkt dat het verbruik per woning piekte in 1973. In 1960 gebruikte een woning gemiddeld 77 gigajoule (GJ) en in 1973 was dat toegenomen tot 136 gigajoule per woning.

Na 1973 begon het energieverbruik per woning te dalen. Voor zover de daling kwam door de bovengenoemde maatregelen is dit besparing te noemen. In 1990 was het verbruik circa 74 GJ per woning en rond 2020 op 50 GJ per woning. Mede door het dure aardgas in 2022 bespaarden woningen energie door de thermostaat lager te zetten. Hierdoor daalde het verbruik per woning in dat jaar tot 44 gigajoule.