• DUMAVA

DUMAVA

Per 3 juni 2024 zal de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) opnieuw openen. Er is dan € 237,5 miljoen beschikbaar. Daarnaast wordt het maximale subsidiebedrag per aanvrager verlaagd van € 2,5 miljoen naar € 1,5 miljoen, zodat nog meer aanvragers subsidie kunnen ontvangen. Aanvullend wordt er een nieuwe verdeling in het beschikbare budget gemaakt, waarbij 70% van het totale budget (€ 166,25 miljoen) bestemd is voor integrale renovaties. Met de nieuwe openstelling wordt ook de maatregelenlijst aangepast. Zo wordt de mogelijkheid om te investeren in energieopslag uitgebreid. Daarnaast worden eisen aangescherpt en maatregelen met een korte terugverdientijd, zoals LED-verlichting, van de lijst verwijderd.