• Strategie en details vastgoed portefeuille

Strategie en details vastgoed portefeuille

Denk je na over verduurzaming van de gebouwen? Zeker als je te maken hebt met verschillende beslissers, die allemaal iets moeten vinden van de verduurzaming van jullie vastgoed, is een onafhankelijke derde vaak de goede stimulans om tot aktie over te gaan.

Stap voor stap
We beginnen met een gesprek over panden, prioriteiten, wensen en het gebruik.

Maatwerk
Alle panden, die je wilt betrekken in het verduurzamingsvraagstuk, worden bezocht en verbruik en gebruik worden in kaart gebracht en samengevat in een overzichtelijk rapport.

Subsidies en regelgeving
Zijn er mogelijkheden om de kosten van verduurzaming te verlagen door subsidie aan te vragen? We informeren je over de mogelijkheden.

De diepte in
Het kan zijn dat behalve een strategie er van bepaalde gebouwen, monumenten of kantoren nu een plan moet komen. Wij kunnen voorzien in energielabels, -keuringen en energieadvies. Maar ook benodigde adviezen, berekeningen of kostenindicaties van grote plannen. Of duurzame monumenten advies voor subsidies of vergunningen.

Presentatie
Het plan is klaar. Maar hoe zorg je ervoor dat alle betrokkenen voldoende informatie krijgen om gefundeerd met het plan in te stemmen? Wij helpen je erbij.