• Verduurzamen maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)
  • Let op: er is nog budget (d.d. 6 juni)

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

In het klimaatakkoord zijn stevige doelen gesteld, met de opgave om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van het jaar 1990. Ook maatschappelijke organisaties moeten hun gebouwen verduurzamen om aan deze opgave bij te dragen.

Verplichtingen voor overheden

De landelijke doelstelling van het Klimaatakkoord is even ambitieus als duidelijk: in 2050 moet al het maatschappelijk vastgoed in Nederland CO2-arm zijn. Veel gemeenten hebben inmiddels de handschoen opgepakt en zijn concreet aan de slag gegaan met deze opgave. Zij nemen bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen in hun bestaande vastgoed en kiezen voor hoge duurzaamheidseisen bij nieuwbouw. In de praktijk blijkt het echter lastig om alle gemeentelijke panden te identificeren die onder deze criteria vallen. Omdat u als gemeente een voorbeeldfunctie vervult, zowel voor inwoners als voor bedrijfsleven en maatschappelijke partners, is het belangrijk om zo snel mogelijk de energieprestatie van uw huidige vastgoedportefeuille in kaart te brengen.
Vanuit de landelijke doelstelling zijn er specifieke verplichtingen voor gebouwen in bezit van overheden of die veelvuldig worden bezocht: Voor publiek toegankelijke gebouwen van ministeries, provincies, gemeenten, rechtbanken, banken, waterschappen en stadsdeelkantoren, met een minimale grootte van 250 m2, is altijd een energielabel verplicht. Ook gebouwen die verhuurd worden aan overheidsinstanties vallen onder deze verplichting. Het energielabel moet zichtbaar worden opgehangen, bijvoorbeeld naast de receptie of de ingang. (Bron: RVO)

Duurzaamheid gemeenten

Onderzoek van MoveNext toont aan dat bij veel gemeenten het overzicht ontbreekt, deels omdat het gebouwenbeheer gedelegeerd is aan gemeentelijke suborganisaties of externe stichtingen. MoveNext levert per gemeente een verhelderende vastgoedrapportage op, waarin alle relevante informatie van uw panden is opgenomen in handzame dossiers. Deze rapportage dient als nulmeting en overzicht, waarmee u in een oogopslag kunt zien of u op koers ligt en welke acties u nog dient te nemen.