• Advies duurzame monumenten (DUMO)
  • Advies duurzame monumenten (DUMO)

Advies duurzame monumenten (DUMO)

Monumenten zijn al duurzaam in zichzelf. Een pand wordt niet zomaar een monument; naar het oordeel van deskundigen is het van waarde om als erfgoed te behouden. En dan komt duurzaamheid in beeld. De energie moet betaalbaar zijn en het gebruik comfortabel. Precies op de combinatie van energiebesparing, comfortverbetering en gebouwbehoud adviseren wij over monumentale gebouwen.


Het onderhoud en beheer is gericht op de lange termijn. Steeds meer is de lijn dat het belangrijk is dat monumenten ook zo goed mogelijk gebruikt worden, goed gebruik, zorgt (bijna vanzelf) voor goed behoud. Daarom is het niet de vraag of er kan worden verduurzaamd, maar hoe, wanneer en op welke manier.

Als Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur werkt MoveNext samen met het Nationaal Restauratiefonds. Het Nationaal Restauratiefonds werkt samen met een beperkt aantal gespecialiseerde bureaus, die geselecteerd zijn als Duurzame Monumenten adviseurs. MoveNext is één van de ongeveer 30 partijen die hiervoor kwalificeren.We helpen eigenaren van monumenten met het verduurzamen van hun pand met aandacht voor de historische waarden.

Een bijkomend voordeel is dat je onder omstandigheden een bijdrage van 500-1750 euro krijgt, wanneer je een officieel DUMO advies door MoveNext laat opstellen. Er zijn drie niveaus van DUMO adviezen, waarbij ze steeds verder en preciezer zijn in het advies.