• energieadvies openbare gebouwen

Energieadvies voor openbare gebouwen

Overheidsgebouwen, scholen, cultuur of andere publieke functie

Publieke gebouwen

Openbare gebouwen staan open voor 'het publiek': overheidsgebouwen, kantoren met baliefunctie, buurtcentra, theaters, praktijken, bibliotheken, scholen etc. Deze gebouwen hebben niet alleen een energielabelplicht zoals andere gebouwen, maar ook een afficheringsplicht. Het energielabel móet publiek zichtbaar zijn. Met onze ervaring in het maatschappelijk veld, bent u met een publiek gebouw bij MoveNext aan het juiste adres. In veel gevallen komen openbare gebouwen voor verduurzaming in aanmerking voor de zgn. DUMAVA subsidie. Wij hebben veel ervaring met de maatregelen die daarvoor kwalificeren, het aanvraagproces en kwalificeren om het gevraagde energieadvies daarvoor te leveren.

Ook bij gebouwen met een rijksmonumentale status, waarvoor een DUMO rapportage gevraagd wordt.

Tot slot helpen we je met (verbetering van) het energielabel, met een verbeterplan of verbeterplanning én met het verhaal om dit bij uw bezoekers zichtbaar te maken. Neem contact op.

Tot openbare gebouwen rekenen wij:
Gemeentehuis, raadhuis, school, museum, theater, bioscoop, universiteit, ziekenhuis, verzorgingshuis, zorgcentrum, sporthal, sportcentrum, gymzaal, onderwijslocatie, gevangenis, politiebureau, cellencomplex, opvangcentrum, azielzoekerscentrum (AZC), publieke gebouw met een baliefunctie of een centrale receptie, kindcentrum, centrum voor jeugd en gezin, sociaal maatschappelijk vastgoed etcetera.