• Partner Duurzaam Erfgoed

Partner Duurzaam Erfgoed

De monumentensector wil verduurzamen. Verduurzaming van monumenten is noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. En is ook essentieel voor de instandhouding van monumenten bij toenemende energiekosten. Organisaties waaronder MoveNext uit de monumentensector bundelen hun activiteiten onder de noemer Routekaart Verduurzaming Monumenten.