Wat is de afficheringsplicht en geldt dit ook voor mij?

Het energielabel moet zichtbaar worden opgehangen, bijvoorbeeld bij de de ingang, wanneer gebouwen publiek toegankelijke delen van 250 m2 bevatten en er voor deze gebouwen een energielabel is afgegeven. Bij winkels kan het label bijvoorbeeld bij de ingang van het gebouw hangen, bij gebouwen met een baliefunctie naast receptie. Het gaat hier om gebouwen die vaker dan incidenteel bezocht worden. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport handhaaft op deze verplichting. Klik verder om een overzicht van gebouwen die moeten voldoen aan de afficheringsplicht. (bron: RVO)