• DuMo advies

Duurzaam monumenten advies (DUMO advies)

Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, kerken en monumentaal erfgoed

Verduurzamingsadvies monumenten (DuMo)

Monumenten zijn al duurzaam op zichzelf: het beheer is gericht op de lange termijn. Daarom is het niet de vraag of er kan worden verduurzaamd, maar hoe, wanneer en op welke manier. Als Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur werkt MoveNext samen met het Restauratiefonds. We helpen eigenaren van monumenten zo met het verduurzamen van hun pand met aandacht voor de historische waarden.

Door onze samenwerking met het Restauratiefonds kunt u ook aanspraak maken op een vergoeding voor het advies. Wilt u uw monument verduurzamen, en heeft u vragen hoe u dat het best kan aanpakken? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Energieprestatie monumenten

Voor rijksmonumenten, provinciale en gemeentelijke monumenten is een energielabel niet verplicht. Toch heeft het nut om te kijken naar verduurzamingen in uw monument. Men onderschat vaak hoeveel energiebesparende maatregelen mogen in een momnumentaal pand. Zo kan je in sommige gemeenten onder bepaalde voorwaarden zonnepanelen op een monumentaal dak plaatsen. En het warmteverlies via ramen halveert door plaatsing van vaak toegestaande voorzetramen. Onze energieadviseurs hebben uitgebreide ervaring met historische panden. MoveNext werkt als DuMo-adviseur samen met het Restauratiefonds. U kunt daarom wellicht aanspraak maken op een vergoeding voor het verduurzamingsadvies. Vraag een maatwerkadvies aan.

Kerken of andere gebouwen met religieuze activiteiten zijn ook uitgezonderd van een energielabelplicht. Deze vrijstelling heeft te maken met het berperkte gebruik in de week. Toch zijn ook in deze gebouwen veel mogelijkheden voor energiebesparing. Zo worden door de weeks veel ruimten toch verwarmd voor bijeenkomsten of op 16 graden gehouden ten behoeve van het onderhoud. MoveNext heeft een uitgebreid netwerk binnen kerkgemeenschappen.
Bij monumenten denken wij aan:
Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, provinciale monumenten, erfgoed, erfgoedhuis, beschermd stadsgezicht, dorpsgezicht, bouwwerken wederopbouw periode, kasteel, museum, landhuis, buiten, cultureel erfgoed, argrarisch erfgoed, industrieel erfgoed, buitenplaats, landgoed, kantoorvilla etcetera