• Huibrecht
  • Huibrecht
  • Huibrecht Bos
  • Huibrecht

Huibrecht

Huibrecht is energieadviseur, gespecialiseerd in het verduurzamen van monumenten en publieke gebouwen.
Energieadvies is een combinatie van bouwkunde, installatietechniek en energiekunde. Voor hij zich na 2018 volledig richt op het verduurzamen van gebouwen, is Huibrecht 20 jaar IT-ondernemer. Hij heeft de benodigde opleidingen en certificaten gehaald. Huibrecht is geregistreerd als DuMo adviseur (duurzaam monumenten advies) en is bevoegd tot het afgeven van energielabels voor publieke gebouwen (EP-UD adviseur).