Vereisten duurzaamheid onderwijs

Vanaf 1 juli 2019 is elk gebouw in utiliteit verplicht tot de zogenaamde informatieplicht voor energiebesparende maatregelen (EML). Deze verplichting houdt in dat een organisatie die veel energie verbruikt maatregelen, die een terugverdientijd van vijf jaar of minder hebben, moet langslopen en afmelden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dat geldt dus ook voor onderwijsinstellingen.

Niet voor alle onderwijsgebouwen; als de energierekening meer dan 25000m3 gas en/of meer dan 50.000 Kwh electriciteit gebruikt, ben je een 'grootgebruiker'. Voor alle grootgebruikers geldt verplichting om mogelijke besparingen op te sporen. Dit is opgenomen in het activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer.

Een belangrijk voordeel is dat er een methode is dat we tot nu toe ook altijd hele zinvolle besparingen vinden. Daarmee is het een mooie manier om te inventariseren welke maatregelen je snel terugverdient. Snel is in dit geval (in onze ervaring) een terugverdientijd van 1 tot 5 jaar.

Echt de moeite waard, dus. We helpen je graag hierbij.

Onder onderwijsgebouwen verstaan we:
Lagere school, middelbare school, brede school, integraal kindcentrum, scholengemeenschap, leslokalen, PO, VO, school voor basisonderwijs, school voor voortgezet onderwijs, school voor hoger onderwijs, hoger beroepsonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, lager beroepsonderwijs, LBO, HBO, MBO, WO, collegezalen,