• Verduurzamingsadvies voor monumenten

Verduurzamingsadvies voor monumenten

Monumenten zijn al duurzaam op zichzelf: het beheer is gericht op de lange termijn. Daarom is het niet de vraag of er kan worden verduurzaamd, maar hoe, wanneer en op welke manier. Als Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur werkt MoveNext samen met het Restauratiefonds. We helpen eigenaren van monumenten zo met het verduurzamen van hun pand met aandacht voor de historische waarden.

Door onze samenwerking met het Restauratiefonds kunt u ook aanspraak maken op een vergoeding voor het advies. Wilt u uw monument verduurzamen, en heeft u vragen hoe u dat het best kan aanpakken? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.