• Twee soorten maatwerk advies

Twee soorten maatwerk advies

1. De zogenaamde detailopname van gebouwen, dat heette tot 2021 nog 'maatwerk opname'
2. Begeleiding van een verduurzamingstraject inclusief scenario's, quick wins en bijeenkomsten voor draagvlakDe detailopname is uitgebreider en met name nodig voor grote renovaties, omgevingsvergunningen en bewijsvoering voor de BENG-eis (d.i. bijna energie neutrale gebouwen).

Maatwerk begeleiding komt veel voor bij verenigingen of stichtingen met een complexe besluitvormingsstructuur. Maar ook bij bedrijven die met sessies hun medewerkers willen betrekken bij de beweging naar duurzaamheid.