• energieadvies openbare gebouwen

Energielabel voor openbare gebouwen

Overheidsgebouwen, scholen, cultuur of andere publieke functie

Publieke gebouwen

Openbare gebouwen staan open voor 'het publiek': overheidsgebouwen, kantoren met baliefunctie, buurtcentra, theaters, praktijken, bibliotheken, scholen etc. Deze gebouwen hebben niet alleen een energielabelplicht zoals andere gebouwen, maar ook een afficheringsplicht. Het energielabel móet publiek zichtbaar zijn. Met onze ervaring in het maatschappelijk veld, bent u met een publiek gebouw bij MoveNext aan het juiste adres.
We helpen u met het energielabel, met een verbeterplan of verbeterplanning én met het verhaal om dit bij uw bezoekers zichtbaar te maken. Neem contact op.

Wettelijke verplichting

Verbruikt uw instelling meer dan 50.000 kWh elektricititeit of 25.000 m³ aardgas? Dan bent u vanuit de Wet milieubeheer verplicht energiebesparingde maatregelen (EML) uit te voeren die een terugverdientijd van vijf jaar of minder hebben. Deze verplichting noemen we de energiebesparingsplicht. Er bestaan verschillende lijsten per sector, bijvoorbeeld kantoren, sport en recreatie, onderwijsinstellingen en gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen. Vanaf 1 juli 2019 geldt er ook een informatieplicht energiebesparing. Dit houdt in dat elk bedrijf of instelling per 1 juli dat jaar melding had moeten maken welke energiebesparingsmaatregelen zij heeft uitgevoerd of nog gaat uitvoeren. Hebt u dit nog niet gedaan? Geen zorgen, MoveNext helpt u nu verder.

Tot openbare gebouwen rekenen wij:
Gemeentehuis, raadhuis, school, museum, theater, bioscoop, universiteit, ziekenhuis, verzorgingshuis, zorgcentrum, sporthal, sportcentrum, gymzaal, onderwijslocatie, gevangenis, politiebureau, cellencomplex, opvangcentrum, azielzoekerscentrum (AZC), publieke gebouw met een baliefunctie of een centrale receptie, kindcentrum, centrum voor jeugd en gezin, sociaal maatschappelijk vastgoed etcetera.