• Informatieplicht energiebesparing: EML analyse voor drukkerij in Rotterdam

Informatieplicht energiebesparing: EML analyse voor drukkerij in Rotterdam

Een middelgroot grafisch bedrijf heeft hulp ingeroepen van MoveNext. Zij moeten voldoen aan de informatieplicht Energiebesparing. Dat is op grond van het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

Via de portal van de RVO kan MoveNext de digitale opgave voor clienten uit handen nemen. Daarvoor maken wij gebruik van de Erkende Maatregelen Lijsten, waarbij van alle maatregelen wordt bekeken of ze geheel of gedeeltelijk zijn gedaan en of ze uberhaupt van toepassing zijn.

Zo ontstaat gezamenlijk de lijst van verbeteringen die binnen 5 jaar terugverdiend zijn. Een mooi vooruitzicht en een waardevol actiedocument.